ВСТЪПИТЕЛНО СЛОВО На СТОИЛ ФЕРДОВ

Председател на Славянското дружество в България при откриването на Международната научна конференция на 22 април 2017 г- гр. София

Уважаеми гости, дами и господа.
Драги колеги и приятели

С голямо удоволствие изпzълнявам поръчението на Управителния съвет да Ви приветствувам с добре дошли и да Ви благодаря за това, че приехте нашата покана за участие в настоящата Научна – Международна конференция. Особено важно и показателно е, че тук сред нас са видни представители на трите основни славянски групи и общности от Европа.

Източните славяни се представляват от делегациите на :
Руската федеративна република в състав:
• Акад. Сергей Бабурин – Президент на МСА
• Проф. Олег Платонов – Председател на Всеславянския съюз
• Алексей Григорович – Главен секретар на МСС

Украинската република в състав :
• Николай Лавриненко – Президент на МСС
• Проф. Олег Грачев – от Украинската академия на науките

Република Беларус в състав :
• Проф. Сергей Костян – Вицепрезидент на МСС
• Владимир Груздев – Секретар на Беларуския славянски комитет

Групата на Западните славяни се представлява от :
Република Полша
• Проф. Барбара Кригер – зам. предс. на Полския славянски комитет

Република Чехия в състав :
• Доц. Ян Минарж – Вицепрезидент на МСС
• Ян Елинек – член на делегацията • Олена Гросничева – член на делегацията
• Ева Голичкова – член на делегацията

Република Словакия в състав :
• Дагмара Баллова – член на президиума на МСС
• Едита Диррерова – предс. на словашкия славянски комитет

Групата на Южните славяни се представлява от :
Република Сърбия :
• Нада Негованович – член на президиува на МСС

Република България

Като страна домакин инициатори и съорганизатори на тази конференция сме заедно с Национално Движение „Русофили”. Ще вземат участие със свои доклади и научни съобщения група известни учени слависти от Българската Академия на Науките, Университетите в страната, Българската Православна църква, Ръководители на нашите териториални структури и сродните нам организации: Форум „България – Русия”, Фондацията „За устойчиво развитие на България”, Федерацията „За дружба с Русия и ОНД” и в.”Нова зора”.
Защо избрахме и предлагаме на вашето внимание тази тема?
Външният свят, от който сме неделима част и ние славянските народи е твърде динамичен и нестабилен. Съвременици сме на тревожно, геополитическо разместване на традиционните пластове на властовата система в планетарен мащаб.
Задълбочаващият се процес на глобализация в политически смисъл води до размиване националния суверенитет на по-малките и слаби държави. Ролята на националната държава силно се разколебава, води до дълбоки кризи на националните общности.
Специфична проява на този процес в славянския свят се изразява в стремеж и опити за деславянизация на исторически утвърдили се славянски земи. Той протича в много аспекти и посоки, но крайната цел е довеждане до раздробяването на отделните страни до малки държавици, полуавтономни и автономни владения лесни за управление.
Това се отнася не само за балканите, но основните усилия са насочени към най-голямата славянска страна – Русия. Красноречив пример за това са исперираните братоубийствени събития в Украйна. Изграждането на така нареченият „Санитарен – буферен кордон” от многохилядна натовска армия въоръжена с танкове и оръдия дислоцирани по цялото протежение от Балтика до Черно море. Което е продължение на стратегическата цел с бомбандировките на независима и православна Югославия. С това се постави началото на оформянето на ислямска дъга от Сараево през Прищина, Скопие, Родопите, Делиормана, Крим и Кавказ. Активирани бяха най-черните сили на тъмното средновековие тълкуващо Корана като закон на ятагана и джихата. Всичко това пряко засяга нашите традиции, идентичност и сигурност.
Глобалистите разместват огромни човешки маси, дестабилизират цели региони чрез така наречената „Арабска пролет”, разни измислени „Цветни революции” и „Борци за свобода”, ала „Алкайда”, „Идил” а после ги „Умиротворяват” с бомби „майки”и дронове, както вече се случи в Ирак, Либия, Сирия, Авганистан и някои други страни.
В резултат на всичко това има стотици хиляди невинни жертви, разруха, глад, мизерия, терористични актове и увеличаващи се потоци от мигранти, които заливат Европа в това число и нашите славянски страни.
При тази жестока реалност от навлизането на огромни човешки маси от различен етнос с чужда религия, бит и култура поставя нашата обща славянска духовност и националната идентичност на отделните братски страни на сериозно изпитание. Разширяващата се ислямизация, може да доведе до сериозни деформации и непредвидими последици в културната идентичност на цяла Европа. Сляпата стихия на тероризма за пореден път обезкърви цивилизацията, каквито са случаите в Сант-петербург, Стокхолм, Дортмунт, Берлин, Ница, Близкият Изток и Северна Африка са територии на ежедневно кръвопролитие.
Успоредно с това се засилва тенденцията на ускорено намаляване на относителния дял на славянското население в редица балкански страни. Ще преведа с голяма болка и огорчение един конкретен пример, касаещ нашата Родина славянска България. Това е скандалното изказване на американския посланик в София Ерик Рубин, който в прав текст заяви, че бъдещето на страната ни е в мултиетническото и мултирелигиозното общество!
Преведено на разбираем език, това означава, че доминиращите геополитически англо-саксонски фактори, вече са произнесли присъдата на България и фактически са я отписали като нация в перспектива. За още по-голямо съжаление, този „Екселенц” се базира на реални данни. Само за четвърт век в резултат на икономическата и демографска катастрофа нацията ни бе стопена почти – 30%, от над девет милиона сега сме около шест и половина милиона души!
Не можем да подминем още едно предизвикателство, което е свързано с дълбинно маргинилизиране на славянското самосъзнание и духовна идентичност особено сред младите поколения. У нас все по-чести и безпардонни стават опитите за пренаписване и изопачаване на отдавна доказали се в живота исторически верни факти, събития и личности.
Системно и методически чрез масовите средства за информация и комуникация, чрез така наречения „Глобален информационен свят”, се промиват мозъците още от детската градина през всички форми на образование на децата. Исконни християнски нравствени норми и добродетели се заменят с уверения, че в този живот всичко е бизнес, пазар и пари.
Това е крайният продукт на задълбочаването на глобализацията, която за съжаление протича по сценарии насочени срещу славянската духовност и цивилизационна идентичност. Понятия като род, отечество са изтикани на заден план. Има и редица други тревожни явления в живота на славянските народи.
Така например глобализацията в икономическо отношение включва изменения на финансовите пазари, търговските и производствени сфери, които отслабват контрола на националните правителства върху местното производство и потребление. Най-развитите страни чрез своите транснационални икономически, финансови корпорации олигархически системи постигат мощно преразпределение на световното богатство в своя полза върви се по пътя за създаването на нов свят от световната върхушка, при който богатите стават по-богати, а бедните остават все по-бедни. За това явление има неоспорими факти и данни оповестявани от ООН, какъв е брутния вътрешен продукт на глава от населението на различно развитите страни, разликите са потресаващи.
Нашият век ще е време на жестока борба за бъдещето, когато цели държави, етноси, култури безпардонно, без никакви сантименти ще бъдат заличавани от страниците на историята. Връщането и реставрацията към старите добри времена е невъзможно.
Очевидно е, че светът в началото на 21 век остро се нуждае от нов модел на развитие, от ново възраждане нов ренесанс на хуманизма, духовността, нравствеността, на истинските ценности съхранени от векове за човечеството. При тази ситуация всеки разумен човек не трябва да остане равнодушен и пасивен съзерцател на разиграваните сценарии с живота на милиони хора.
Ето защо ние като радетели и поборници на непреходната славянска идея, с тази наша конференция сме си поставили отговорната задача да обменим опит и знания, да подпомогнем разработката на общи позиции и адекватен отговор по историческите предизвикателства на времето в което живеем. Да се спре спиралата на противопоставяне една срещу друга славянските страни.
Да очертаем бъдещите съвместни мероприятия в т.ч. и провеждането на 11 конгрес на Международния Славянски Съвет. Нашето искрено желание е да обединяваме усилията си за разширяване и укрепване връзките между славянските народи, които са изграждани от нашите предци през вековете върху основата на общите исторически корени, общият духовен код, специфичната културна идентичност, фолклор, близките езици, общите християнски ценности, празници, бит, традиции и общата ни историческа съдба.
Искам да завърша своето слово позитивно с мъдрите пророчески думи на великият класик славянофил Достоевски „Славянството ще каже новата дума в Европа. Славяните ще оплодят с дух и висока нравственост новата европейска история. От 1500 години славянството олицетворява особен цивилизационен проект нашата идея е жизнена, продуктивна и динамично развиваща се. Оптимизмът е духовно състояние на силните и устремени хора, които умеят не просто да променят обстоятелствата, но да ги създават и защитават. Ние славяните сме именно такива хора.

Благодаря Ви за вниманието, убеден съм във вашата активност, деловитост и подкрепа.

Обявявам нашата международна-научна конференция за открита.