ТЕРИТОРИАЛНИ СТРУКТУРИ НА СЛАВЯНСКОТО ДРУЖЕСТВО В БЪЛГАРИЯ

Славянското дружество има изградени структури – дружества на регионален принцип в над 20 населени места.

Териториални структури в страната:

 • Благоевград,
 • Панагюрище,
 • Кърджали,
 • Стара Загора,
 • Хасково,
 • Поморие,
 • Добрич,
 • Мездра,
 • с. Руска Бяла, община Мездра,
 • Бургас,
 • Пловдив,
 • Враца,
 • Смолян,
 • Русе,
 • Варна,
 • Шумен,
 • Перник,
 • Видин,
 • Дупница и др.