СТАТУТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „СЛАВЯНСКИ ДУХ И ЕДИНЕНИЕ” (2015 г.)

Славянското дружество в България, по случай 1150 години от Покръстването и приемане на християнските ценности у нас и по случай Деня на народните будители, обявява литературен конкурс на тема „Славянски дух и единение” за написване на стихотворение, есе, разказ, очерк.


Наградените участници ще бъдат отличени с диплом.
Във всеки жанр ще бъдат връчени награди по възрастови групи 
Отличените творби ще бъдат публикувани в периодичното издание на Славянското дружество – списание „Славянски глас“.
Няма ограничение за броя на творбите по жанрове, представени от един автор.

 • Първа възрастова група – от 7 до 10 год. (1-4 клас)
 • Втора възрастова група – от 11 до 14 год. (5-8 клас)
 • Трета възрастова група – от 15 до 18 год. (9-12 клас)
 • Четвърта възрастова група – над 18 год.

  Литературните творби ще бъдат оценявани от жури, подсигурено от Славянско дружество в България. 
  Срокът за представяне на творбите: до 10 октомври 2015 г. (за материали, изпратени по пощата важи пощенското клеймо).
  Всеки автор следва да посочи: три имена, възраст, жанр, точен адрес и телефон за контакт.
  Журиране: 15-25 октомври 2015 г.
  Обявяване на резултатите и връчване на наградите: 4.11.2015 г. 

  Материали за участие изпращайте на адрес: гр. София 1000 ул.”Славянска” №6, Славянско дружество в България  – за конкурса „Славянски дух и единение“ и на e-mail: slavsociety@abv.bg 

  Конкурсът се провежда с активното участие на софийските читалища :
  НЧ „Христо Смирненски – 1945”– тел. 02 952 06 42 – Веселина Иванова
  НЧ „Райко Алексиев –1947” – тел. 02 952 57 61 – Слава Павлова