СТАТУТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС НА ТЕМА “СЛАВЯНСКИТЕ ПРОСВЕТИТЕЛИ – НАРОДНИ БУДИТЕЛИ ” (2014 г.)

Славянско дружество в  България, по случай 115 години от основаване на Дружеството и  Деня на народните будители, обявява Литературен  конкурс  на тема “Славянските просветители – народни будители”,  за написване  на  стихотворение, разказ, очерк, есе, както и документални материали, свързани с личности, посветили живота си на славянската идея (включително снимки, публикации в регионални периодични издания, лични архиви).

Участниците в конкурса са разделени в четири възрастови групи:

 • Първа възрастова група – от 7 до 10 год. (1-4 клас)
 • Втора възрастова група – от 11 до 14 год. (5-8 клас)
 • Трета възрастова група – от 15 до 18 год. (9-12 клас)
 • Четвърта възрастова група – над 18 години

   

   

  Няма ограничение за броя на творбите по жанрове, представени от един участник.

  Литературните творби ще бъдат оценявани от жури, подсигурено от  Славянско дружество в България.

  Срок за представяне на творбите: от 10 юни – 10 октомври 2014 година (важи пощенското клеймо за материали, изпратени по пощата).

  Всеки автор следва да посочи: три имена, възраст, жанр, точен адрес и телефон за контакт.

  Журиране: 15-25 октомври 2014 година.

  Обявяване на резултатите и връчване на наградите: 5.11.2014 година.

  Във всеки  жанр  ще бъдат връчени  награди по възрастови  групи.

  Наградените участници ще бъдат отличени с диплом.

  Отличените творби ще бъдат публикувани в издание на Славянското дружество, посветено на 115 години от основаването му.

  Материали за участие изпращайте на адрес: гр. София 1000 ул. “Славянска” №6 – Славянско дружество в България – за конкурса “Славянските просветители – народни будители”  или  на email: slavsociety@abv.bg.