СЛАВЯНСКОТО ДРУЖЕСТВО В БЪЛГАРИЯ – СЪУЧРЕДИТЕЛ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ФОНДАЦИЯ „ФОРУМ НА СЛАВЯНСКИТЕ КУЛТУРИ”

През 2004 г. Славянското дружество в България става съучредител на Международната фондация „Форум на славянските култури” със седалище Любляна,Словения. Форумът издава книги от славянски страни, които се изпращат до всички по-големи библиотеки в света. Уникалните издания се представят и на собствен щанд в престижни международни панаири на книгата.

През 2008 г. „Форум на славянските култури” организира и проведе фестивал с филми от славянски страни в гр. Брюксел, Белгия

През 2006 г. Международната фондация "Форум на славянските култури"  проведе своето годишно съвещание в Москва.  Ръководител на българската делегация бе председателят на Славянското дружество в България акад. проф. Никола Попов.

През 2010 г. в гр. Киев се проведе Х юбилеен конгрес на Международния Славянски съюз. Славянското дружество в България формира делегация, която взе участие в този авторитетен форум. Представители на дружеството участваха както в официалната работа на конгреса, така и в работните комисии. Академичният и интелектуалният актив на дружеството излъчи свои членове, които авторитетно и с достойнство заеха своето място в работата на конгреса.