ПРОГРАМА за провеждане на конференция 22.04.2017г.

ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

І-во заседание 9.30 – 12 ч.

Ръководство : Стоил Фердов член на МСА, член на Президиума на МСС и Председател на СДБ и София Янчева – Главен секретар на Община Благоевград и Председател на СД Благоевград.

Встъпително слово от Стоил Фердов Председател на СДБ

1. Представител на Св. СИНОД – ПРИВЕТСТВИЕ
2. Приветствие от вицепрезидента на Р. България Илияна Йотова – представител г-н Димитър Здравков
3. Николай Лавриненко – Президент на Международния Славянски съвет – приветствие и експозе.
4. Сергей Бабурин Президент на Международната славянска академия – експозе от доклад
5. Проф. Захари Захариев – предс. на Фондация „Славяни” – изказване
6. Проф. Сергей Костян – вицепрезидент на Международния Славянски съвет на тема : У въпросу теории славянского социализма”. Експозе от доклада.
7. Минчо Минчев – гл. редактор на в. „Зора” – „Българската национална идея и Русия. Експозе от доклад.
8. Доц. Ян Минарж – Член на Визцепрезидент на Международния Славянски Съвет и на Чешкия Славянски Комитет – „Славяньi в прошлом и будущем” – експозе от доклада.
9. Емил Миланов – НД”Русофили – „Славянската духовност и българската идентичност „ експозе от доклада.
10. Д-р Дагмара Боллова – Член на Президиума на Международния Славянски Съвет и зам. Председател на Словенския Славянски Комитет – „Славянские следьi в мире” – експозе

КАФЕ ПАУЗА – 12 – 12.30

II-ро ЗАСЕДАНИЕ – 12.30 – 14.00 ч. РЪКЪВОДСТВО :

Николай Малинов – Председател на НД „Русофили” и член на Международната Славянска академия и Юрий Борисов – зам. председател на НД ”Русофили”.

11. Олег Грачев – член на Президиума на МСС и член на ръководството на Украински Славянски Комитет – експозе от доклад.
12. Доц. Барбара Кригер – член на Президиума на МСС и зам. Председател на ПСК – експозе от доклад – „Може ли да бъде универсална славянската цивилизация 13. проф. Ваня Добрева НД „Русофили” – Експозе от доклад „Славянството в История славянобългарска”.
14. Нада Негованович – член на Президиума на МСС и член на ръководството на Сръбския Славянски Комитет – изказване
15. Едита Диррерова – Предс. на Словенския славянски съвет – изказване.
16. Проф. Светлана Шаренкова – фондация „България-Русия” и издател на в.”Земя” – Експозе от доклад.
17. Георги Димов – НД ”Русофили” – БАН – „Покръстването на българския народ и византийската общност през Средните векове” – експозе от доклада
18. Димитър Георгиев – Предс. на СД гр. Кърджали – експозе от доклада.

ПРИЕМАНЕ НА ОБРЪЩЕНИЕ от участниците в конференцията

Заключително слово и закриване на конференцията 14 ч. – Николай Малинов

14.15 – 15.30 ч. официален обяд
16 – 18 ч. – Заседание на МСС
18 – 20 ч. – почивка
20.00 ч. официална вечеря
23 и 24.04 – отпътуване на делегациите от България