О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

към депутатите от 44-то Народно събрание на Р. България

Ние, членовете и симпатизантите  на Славянското  дружество в България сме сериозно обезпокоени  от анти-руската кампания, която управляващите подемат в последно време под чужд натиск. За съжаление не за пръв път в нашата история са правени опити да бъдем противопоставяни на братята освободители. От освобождението ни от турско робство до наши дни винаги са се намирали различни хора, които са полагали усилия да отрекат стореното от братска Русия, за да бъдем  независима и свободна България.

 В наши дни славянството е изправено пред тежки изпитания. То се атакува с всички средства, за да бъдат унищожени неговите духовни и материални ценности. Като част от славянския свят ние българите също така понасяме удари, целящи да разрушат нашата национална идентичност и духовност. Част от тези атаки е и стремежът да се разруши духовната ни и кръвна връзка с руския народ.

Славянското дружество в България със своята 118-годишна история е една от най-старите обществени организации в страната ни. Още със създаването си, нейните първоапостоли са си поставили за цел съхраняването  на братската дружба с  Русия и укрепване на българската ни идентичност. Едни от първите председатели на дружеството опълченеца  Илия Куртев, Архимандрит Климент, патриарха на българската литература Иван Вазов, И. Е. Гешев, проф. Ст. Бобчв, акад. Емил Георгиев, акад. Никола Попов  и други родолюбци са били радетели за съхраняване на славянската взаимност.

Ние, следовниците на тези наши национални будители, тачим и работим за съхраняване на   техните идеи. Ето защо  смятаме за недопустимо да се посяга на дружбата ни с Русия и другите славянски народи. Тази дружба е скрепена с кръвта на падналите в Руско-турската Освободителна война преди 140 години.

Господа депутати, вярваме, че когато решавате такива кардинални проблеми засягащи не само днешните, но и бъдещи поколения ще надделее здравият разум.  

Не се гаси туй що не гасне.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СЛАВЯНСКО ДРУЖЕСТВО В БЪЛГАРИЯ