МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „СЛАВЯНСТВОТО ПРЕЗ XXI ВЕК” СЕ ПРОВЕДЕ В СОФИЯ ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2014 г.

1

Гости и представители на славянски организации от 9 страни (България, Беларус, Полша, Русия, Чехия, Словакия, Украйна, Сърбия и Македония) взеха участие в Международната научна конференция „Славянството през XXI век”, организирана от Славянското дружество в България и посветена на 115-годишнината от създаването му. Форумът се проведе в салона на дружеството в София на 10 и 11 октомври 2014 г.

Конференцията бе открита от зам.-председателя Стоил Фердов.  Той приветства присъстващите и изтъкна, че представителите от различни славянски страни са се събрали в екзистенциален за Украйна момент, когато е изключително важно да се направи цивилизационен избор.

Първият оратор бе председателят на Международния славянски съвет Николай Лавриненко. Той подчерта, че НАТО се намесва недопустимо в политиката на Украйна и създава напрежение между украинците и руснаците. „Чужди сили подстрекаваха част от студентите да протестират, тъй като искат да учат на Запад”, изтъкна лидерът на славяните по света. Той не отмина и кръвопролитията, които станаха в резултат на разпалената омраза между руснаците и украинците. Лавриненко направи ретроспекция и припомни агресията на НАТО по време на бомбардировките в Югославия, а също военните действия от страна на Алианса в Сирия и Ирак.  

В изказването си Лавриненко постави няколко акцента. Той отбеляза, че съветското общество в Украйна е разрушено, но все още не е създадено гражданско общество. Вторият акцент бяха събитията  на площад „Майдан” от края на 2013 г. и началото на 2014 г., които по думите му се контролират от щатни работници на американското посолство и висши чиновници на САЩ. Лавриненко цитира мнението на експерти, според които страната зад Океана е изхарчила милиарди долари за поддържане на революцията в Украйна (оръжие, боеприпаси, храна, напитки и пр.) 

Третият акцент, който постави Лавриненко бе за вандализма по време на Украинската революция – разрушаване на исторически паметници и пр. „Войната  в Украйна е братоубийствена война, подстрекавана от зли сили. Недопустимо е славяни да се убиват един друг ”, изтъкна гостът. Той не подмина и факта, че в украинските училища се преподават уроци срещу Русия, а руските деца получават обиди че са „фашисти”. „Външни сили разпалват русофобство в Украйна. Тези тъмни сили атакуват Русия като главен корен на Славянството по света. Води се необявена война срещу Русия”, алармира Лавриненко. Един от лостовете на противниците на Русия е  Газовата война, за която те сочат като „главен виновник”  руския президент Владимир Путин. В същото време тези чужди сили използват територията за развитието на борбата между Запада и Русия. „Само ако сме единни ще съумеем да съхраним славянските идеали. Необходимо е да се изгради Всеславянски съюз, който да подпомага икономическия, културния, туристическия обмен между отделните славянски държави”, апелира в края на словото си председателят на Международния славянски съвет и припомни, че е време да започне подготовката за XI  Всеславянски конгрес.

Николай Малинов – председател на Национално движение „Русофили” и издател на вестник „Дума” изрази мнение, че противниците на славянството могат да бъдат победени със силни  идеи и общи усилия. Той изтъкна, че славяните са уникална симбиоза, тъй като носят в себе си духовността на Изтока и прагматизма на Запада. „Европа ще бъде по-силна с Русия и ако се развият силни връзки, следващото 40-летие ще принадлежи не на САЩ и Китай, а на Европа, Русия и Евразия”, каза още Малинов. Той обърна внимание на съвместните инициативи на Национално движение „Русофили” и Славянското дружество в България. Благодарение на тези благородни усилия са открити 475 кабинета за изучаване на руски език в детски градини, възстановени са стотици исторически паметници, проведени са различни конкурси (за есе, за рисунки, за четете на класика, неделно училище за изучаване на Светото писание и др.).

„Нужно е да се напише нова Славянобългарска история, но за да стане това трябват силни идеи подир които са тръгнат младежите”, смята Малинов. Той изтъкна голямата роля, която трябва да изиграе Православната църква в този процес.

Изказване от името на Негово Светейшество Българския патриарх Неофит направи отец Ангел. Той подчерта, че духовниците във всички славянски страни служат на езика даден от Кирил и Методий и пожела успешна работа и мъдри решения на участниците в конференцията.

„Славянският свят е християнски”, изтъкна в изказването си Сергей Иванович Костян – представител на Славянския комитет в Белорусия.  Той изрази притеснението си, че усилията на днешните глобалисти са насочени срещу християнската цивилизация. С голямо вълнение Сергей Иванович разказа за славянската солидарност и помощта, която е получила страната му през 1998 г., когато заради студове са замръзнали една след друга две посевни реколти. За засяването на трета реколта са се притекли на помощ Русия, Чехия, Сърбия. „Някои правителства в славянски държави не подадоха приятелска  ръка, тъй като се подчиняват на разпореждания на чужди държави”, изтъкна Костян. Той се спря и на дейността на Белоруския славянски комитет, в който 75% от членовете са на възраст от 18 до 35 г., създадено е и Младежко крило.

„Нека с общи усилия ние славяните да построим нов свят на мира, безопасността и приятелството” – такова послание отправи към участниците в конференцията  Райна Терзиева, главен секретар на Фондация „Славяни”. От името на председателя на фондацията Захари Захариев тя поднесе Почетен диплом за Славянското дружество в България, който бе приет от Стоил Фердов, тъй като председателят на дружеството акад. Никола Попов бе възпрепятстван да присъства на конференцията по здравословни причини.  

„Изключително важно е, че се срещаме в толкова труден за всички ни момент. Всички сме обезпокоени не само за бъдещето на Славянския свят, но и на цялото човечество”, каза в емоционалното си слово Барбара Кригер, зам.-председател на Славянския комитет на Полша. Тя обърна внимание на информационните фалшификации, които се правят за събитията в Украйна. Според нея целта на техните автори е да създадат хаос и хората да не могат да осмислят какво става. „Необходимо е не само да осъзнаем какво става, но и да помислим за бъдещето. Моята надежда е в правителствата и в интелектуалците”,  изтъкна уважаваната полската общественичка. Тя допълни, че днес проблемите на човечеството изискват решения не в локален, а в планетарен мащаб.  „Сега се срещат Изтока и Запада и в тази среща Славянството може да бъде съединителната сила”, подчерта Кригер.

„ Ние сме 350 млн. души, но за съжаление сме разединени за разлика от германския народ, англосаксонския народ и т.н.”, каза Иван Мценко, зам.-председател на Славянския комитет на Русия. Той изрази притеснението си от целенасочените негативни действия към славянството от страна на САЩ. „В продължение на 23 години САЩ изразходва много средства за да раздроби Украйна”, каза още Мценко. Според нето само суверенитетът може да осигури благополучие на Украйна.

„Сега се решава съдбата на човечеството”, изтъкна и  Едита Диррерова, председател на Славянския комитет в Словакия. Тя прочете откъс от книгата „Славянството има бъдеще” и заяви, че заложените в нея идеи са актуални и днес. Диррерова отбеляза, че Христо Ботев и Иван Вазов са добре познати в Словения, тъй като техни произведения са преведени на словенски.

Генералният секретар на Международния Славянски съвет Алексей Григорович изтъкна, че всички славянски организации правят всичко най-добро за просперитета на своите народи. Той предупреди, че ситуацията в Украйна ескалира и трябва да се вземат спешни мерки, защото напрежението крие риск да ескалира и в Русия. Той отбеляза, че дълговете на САЩ възлизат на 18 трилиона долара. Ето защо се търси изход от безизходицата като се залага на войни и агресия. Само за войната в Украйна американските управляващи са вложили между 5 и 10 млрд. долара.   

Участниците в конференцията приеха единодушно следния призив:

Заявление президиума Международного союза объединений граждан "Международный славянский совет"

О необходимости мира в Украине

Ознакомившись со многими неопровержимыми фактами, которые происходят в течение длительного времени в Украине, а также проанализировав информацию из разных источников, Президиум Международного Славянского Совета очень обеспокоен такой ситуацией.

Патриотическая общественность всех славянских стран уверена в бессмысленности кровопролития, когда славяне убивают славян за чужие интересы.

Президиум Международного Славянского Совета, в котором представлены национальные славянские неправительственные организации южных, западных и восточных славян, осуждает вмешательство правительственных кругов США и руководства НАТО во внутренние дела суверенной Украины, которое привело к ненужной братоубийственной бойне.

Мы призываем противоборствующие стороны безотлагательно прекратить все военные действия и отказаться от насилия над инакомыслящими. Мир и  жизни людей сегодня дороже всего. Поэтому  мы выступаем за мирное урегулирование всех проблемных вопросов в братской стране – Украине.

Председатель МСОГ "Международный Славянский Совет"                  Н.Ф.ЛАВРИНЕНКО

Принято 10 октября 2014 года в городе София.