ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ЗАВЕТИТЕ НА АПОСТОЛА И СЛАВЯНСКИТЕ ЦЕННОСТИ“

Славянско дружество в България, по случай 180 години от рождението на Васил Левски и по случай Деня на народните будители, обявява литературен конкурс на тема „ЗАВЕТИТЕ НА АПОСТОЛА И СЛАВЯНСКИТЕ ЦЕННОСТИ“ за написване на стихотворение, есе, разказ.

Наградените участници ще бъдат отличени с диплом.
Във всеки жанр ще бъдат връчени награди по възрастови групи.
Отличените творби ще бъдат публикувани в периодичното издание на Славянското дружество – списание „Славянски глас“.
Няма ограничение за броя на творбите по жанрове, представени от един автор.

Първа възрастова група – от 7 до 10 год. /1-4 клас/
Втора възрастова група – от 11 до 14 год. /5-8 клас/
Трета възрастова група – от 15 до 18 год. /9-12 клас/
Четвърта възрастова група – над 18 год.

Литературните творби ще бъдат оценявани от жури, подсигурено от Славянското дружество в България.
Срок за представяне на творбите: до 15 октомври 2017 г.
/важи пощенското клеймо за материали, изпратени по пощата/.
Всеки автор следва да посочи:
три имена, възраст, жанр, точен адрес и телефон за контакт
Журиране: 15-25 октомври 2017г.
Обявяване на резултатите и връчване на наградите:
1 ноември 2017 г.

Материали за участие изпращайте на адрес:
гр. София 1000 ул. „Славянска“ №6, Славянско дружество в България
За конкурса „ЗАВЕТИТЕ НА АПОСТОЛА И СЛАВЯНСКИТЕ ЦЕННОСТИ“
или на e-mail: slavsociety@abv.bg

Конкурсът се провежда с активното участие на софийските читалища:
НЧ „Христо Смирненски – 1945“ – тел.: 02 952 06 42 – Веселина Иванова
НЧ „Райко Алексиев – 1947“ – тел.: 02 952 57 61 – Слава Павлова