Архив на категория: Културно-просветна дейност

ВЪЛНУВАЩИ СРЕЩИ С УЧЕНИ, ОБЩЕСТВЕНИЦИ И ТВОРЦИ

 Културно-просветната дейност на Дружеството следва 115 годишната традиция за сближаване, опознаване и сътрудничество със славянските народи, подчинена на принципите за принадлежността на народа ни не само към славянската, но и към европейската и световната културна общност. Във връзка с отбелязване на празници от годишния календар като:

  • Великден и Коледа,
  • 24 май – Ден на славянската писменост,
  • 1 ноември – Ден на народните будители,
  • Денят на Европа и др.,

    в Салона на дружеството гостуват изтъкнати творци като проф. Елка Няголова, проф. Аксиния Джурова, Матей Шопкин, Валери Петров, проф. Христо Недялков, изпълнители в областта на хорово изкуство, черковно-славянско пеене, фолклор и др. В концертните програми вземат участие и състави за любителско творчество от столични читалища.

    Традиция през последните 10 години от организационния живот на Славянското дружество е провеждането на Коледна среща с концерт за членовете на организацията, ежегодни екскурзии в страната и до съседни страни, посещение на места свързани с българската история от близкото и далечно минало.