КНИГИ, ИЗДАДЕНИ ОТ СЛАВЯНСКОТО ДРУЖЕСТВО В БЪЛГАРИЯ:

 

  • Николов, Йордан, „Ян Хус – предвестник на европейската реформация”. София, СДБ, 2005.  96 с.
  • Нешев, Георги, „Българските манастири през вековете” – 2006 г.
  • Загоров, Орлин, „България, Европа, Славянство” – 2006 г.
  • „Славянският свят – вчера, днес и утре”–  сборник с доклади от едноименната национална конференция, проведена през април 2006 г.
  •  „Програма на Славянското дружество в България.” София, СБД, 2008, 24 с.
  • Загоров, Орлин, „Европейска идентичност със славянска духовност”. София, 2008 г.
  • Проф. Калонкин, Марин, „Величието на Васил Левски”. София, 2008 г.
  • „В служба на славянското единение” – сборник по случай 110 години от основаването на Славянското дружество в България. София, СБД, 2009. 172 с.
  • Загоров, Орлин, „Славянската духовност на европейската мечта.” София, СБД, 2012. 74 с.
  • Шопов, Драгомир, „На откъснат от времето лист” – сборник с лирика, включващ Славянски цикъл. София, 2013 г.