ИЗЯВЕНИ УЧЕНИ, ОБЩЕСТВЕНИЦИ И КУЛТУРНИ ДЕЙЦИ ИЗНАСЯТ ЛЕКЦИИ, ДОКЛАДИ И БЕСЕДИ ВСЯКА СРЯДА

Всяка сряда от 17:30 ч. в салона на Славянското дружество в България на  ул. ”Славянска” № 6 се изнасят лекции, доклади и беседи по актуални теми от историята и обществено-политическия живот на страната. Презантациите включват целия спектър на научните знания, духовния живот в България и славянските страни, общочовешките достижения в историческите и съвременни аспекти. Управителният съвет привлича за лектори авторитетни учени и публицисти, с изявени общественици, писатели, творци от различни области на науката и изкуствата. За целта Дружеството поддържа връзки и контакти с преподаватели от Софийския университет „Св. Климент Охридски”, с Българската академия на науките (БАН), с Българска православна църква, културни и обществени организации, културно-информационни центрове, творчески съюзи, читалища и други.