Архив на категория: Издателска дейност

КНИГИ, ИЗДАДЕНИ ОТ СЛАВЯНСКОТО ДРУЖЕСТВО В БЪЛГАРИЯ:

 

 • Николов, Йордан, „Ян Хус – предвестник на европейската реформация”. София, СДБ, 2005.  96 с.
 • Нешев, Георги, „Българските манастири през вековете” – 2006 г.
 • Загоров, Орлин, „България, Европа, Славянство” – 2006 г.
 • „Славянският свят – вчера, днес и утре”–  сборник с доклади от едноименната национална конференция, проведена през април 2006 г.
 •  „Програма на Славянското дружество в България.” София, СБД, 2008, 24 с.
 • Загоров, Орлин, „Европейска идентичност със славянска духовност”. София, 2008 г.
 • Проф. Калонкин, Марин, „Величието на Васил Левски”. София, 2008 г.
 • „В служба на славянското единение” – сборник по случай 110 години от основаването на Славянското дружество в България. София, СБД, 2009. 172 с.
 • Загоров, Орлин, „Славянската духовност на европейската мечта.” София, СБД, 2012. 74 с.
 • Шопов, Драгомир, „На откъснат от времето лист” – сборник с лирика, включващ Славянски цикъл. София, 2013 г.

   

                                    

 

ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ НА СЛАВЯНСКОТО ДРУЖЕСТВО В БЪЛГАРИЯ

Върхов момент в дейността на славянското дружество отбелязва издателската дейност. В сътрудничество с изтъкнати научни, културни и обществени дейци излиза сп. „Славянски глас” (1902-1936 г.), продължено от сп. „Славянски преглед”. Поредица от отделни книги се появяват в „Славянска библиотека”, поддържана от 1920 г.  до избухването на Втората световна война.  С известни прекъсвания от 1908 до1940 г. се оповестява “Славянски календар”, своеобразен алманах, посрещан с интерес от читателите . Своето мьсто заемаи в. “Славянски вести”. За поддържане академичното равнище на публикациите спомага редовното сътрудничество на изтъкнати учени  от ранг ана проф. Иван Шишманов, проф. Боян Пенев, проф. Ст. Бобчев, проф. М Попруженко и др.

Продължете да четете ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ НА СЛАВЯНСКОТО ДРУЖЕСТВО В БЪЛГАРИЯ