МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „СЛАВЯНСТВОТО ПРЕЗ XXI ВЕК”

(10-11 октомври 2014 г., гр. София, Салон на Славянското дружество в България, ул. „Славянска” №6)