МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „1150 ГОДИНИ ОТ ПОКРЪСТВАНЕТО – ЦИВИЛИЗАЦИОННИЯТ ИЗБОР НА БЪЛГАРИЯ”

(29 април 2015 г., гр. София, хотел „Анел”)