ДОКЛАД на Стоил Фердов

за
Дейността на Славянското дружество за периода 2015 – 2017г.

 

         Уважаеми дами и господа,
         Драги колеги,

         В съответствие с изискванията на Устава, днес ние провеждаме нашето редовно отчетно събрание. Убеден съм,  че ще проведем един задълбочен и откровен разговор за полезните инициативи и мероприятия, които сме осъществили заедно през този период. Ще оценим самокритично нашите пропуски и нерешени задачи и да насочим усилията си към още много полезни дела през следващия период.
         Позволете ми само да маркирам някои моменти на отминалите две години. Това бяха години на много кризи и насилия и на твърде малко радости. Продължава политиката на глобализма, която устоява еднополюсното устройство на света възглавявано от САЩ. Без да е решен нито един глобален проблем, а точно обратното – създават се нови по-остри и тежки проблеми в различни региони на света.
         Така наречената „Африканска пролет” се превърна в зимна опустошителна виелица, която разруши държавността в страни като : Либия, Ирак, Йемен, Сирия, Афганистан и др. „Цветните революции” исперирани около Русия противопоставиха тези страни едни срещу други. Вече трета година на територията на Украйна воюват братя славяни един срещу друг.
         Широко прокламираният неолиберален модел търпи провали. Тероризма и джихада станаха инструментариум за прекрояването на света. Във възход е бруталната ескалация на неосманизма налаган от Ердоган. В момента неспирни мигрантски вълни заливат Европа. Тук тече процес на реална подмяна на етническият характер на населението. Специфична проява на тези процеси в славянския свят се изразява в непрестанен стремеж и брутални опити за деславянизация на исторически утвърдили се славянски земи.
         За положението у нас всички сме свидетели и съпричастни на  оставки на правителства, предсрочни избори, реки от популистки обещания управлявани сме от всякакви правителства проформа коалиционни „реформаторски” но в същност некадърни и крадливи. В резултат – излъгани надежди, задълбочаваща се икономическа криза и демографска катастрофа, стотици хиляди хора под прага на бедността.
         Определени групи щедро финансирани от разни западни фондации разпалват пещерна русофобия насочена към българския национален идеал и към славянската идея , в която е закодирана духовната ни идентичност. В днешни дни славянството преживява едни от най-тежките си изпитания.

         На фона на тази обстановка по света и у нас как реагираме ние и какви по-основни мероприятия проведохме през отчетния период :
         Продължаваме нашата лекционна дейност
– за целта успяхме да привлечем известни учени, социолози, депутати, журналисти и много експерти в различните области : като академиците Георги Марков, Димитър Косев, Борислав Йотов, професорите Андрей Пантев, Евгени Гиндов, Иво Христов, Димитър Иванов и Ваня Добрева, доцентите: Валентин Вацев и Боян Чуков, журналистите Велислава Дърева, Петър Волгин, Минчо Минчев, Александър Симов, Ген. Тодор Бояджиев и много други известни личности бяха тук при нас. Именно тук в тази зала звучи откровено гласа на цвета на нацията.
         Общо бяха проведени 31 събрания. Лекциите бяха по най-актуалните събития по света и у нас. Те с удоволствие се слушаха и дебатираха не само от нашите членове, новото тук е, че започнаха да идват редовно хора и от други сродни нам организации, които ратуват за славянската ни духовност и идея. От политическият клуб „Единство”, Трънското земляческо дружество „Руй”, НД”Русофили”, фондацията „Васил Левски”, Научно техническият съюз по транспорта и клуба на „Железничаря”.
         Положителното е, че нашето дружество постепенно започва да се превръща в желано средищно място, където се срещат различни хора носители на славянските ни идеи, традиции, бит и култура.
         Миналите години бяха успешни и за издателската ни дейност, която последователно устоява славянската духовност и духовната идентичност на българина.
         Написана бе автобиографична книга за дългогодишен наш председател акад. Никола Попов. Тя беше издадена с помощта на НД ”Русофили” и  Председателя на нашето дружество в Бургас. По наше предложение Общинският съвет в гр. Трън посмъртно удостои със званието почетен гражданин на града акад. Н. Попов. Направихме писмено предложение за Столична община за увековечаване на неговата памет да бъде наименувана една от улиците в София, но за съжаление до сега никаква реакция.
         Много от книгите на проф. Орлин Загоров са посветени на славянската идея като : „Европа и славянският свят”, „Обединена Европа и славянската духовност” и двете са преведени вече на руски език. През 2016 г. под перото му излезе поредната книга „Славянската цивилизационна идентичност” едно задълбочено изследване с дълготрайно значение. Много добре се посрещат от нашите симпатизанти алманаха „Славянски глас” и Годишният славянски календар. В тяхното списване участват много автори с различни професии и граждански статус от цялата страна. Всяка година издаваме и добър годишен стенен календар.
         Успешно приключиха двата литературни конкурса за проза и поезия на славянска тематика. Приятното е, че в тях участваха освен изявени творци, но и много млади хора и ученици разпределени в 4 възрастови групи. Имаме конкретни публикации във вестниците : „Дума”, „Земя”, „Нова зора” и сп. „Сигурност”.
         Управителният съвет полага големи усилия за разширяване връзките и взаимодействието със сродните нам организации с цел обединяване на дейността ни в единен поток за повишаване ефективността от провежданите мероприятия. Много добре започнахме да работим  с НД ”Русофили”, с Председател Николай Малинов. Участвахме в тяхната Пета национална конференция. Редовно наши членове и симпатизанти участват в традиционния събор край яз. „Копринка”.
         С фондацията „Устойчиво развитие за България” с Председател Станка Шопова участвахме в Международната конференция „Славянската култура вчера, днес и утре” и форума „Залатой вит яз”.
         Форум „България-Русия”  с председател Светлана Шаренкова участвахме с доклад на проф. Калонкин в Международната научна конференция „Историческите истини и лъжи за началото на Великата Отечествена война”.
         С Община Поморие – фестивала за черковно-славянски песни.
         С посолството на Република Беларус и РКИЦ представянето книгата на видния белоруски писател Виячеслав Бундаренко „Руският некропол на Шипка”.
         Във всички тези мероприятия ние сме участвали с конкретни изказвания, доклади, становища и предложения за подобряване на нашето сътрудничество в утвърждаване и защита на Славянската  духовност и националната ни идентичност. Стремим се да спазваме Кубратовия завет към синовете му, че отделните пръчки обединени в единен сноп трудно могат да се прекършат.
         Със задоволство трябва да отбележим, че полезна дейност в тези насоки развиват и регионалните ни структури, чийто брой се увеличи с още няколко дружества : В Плевен с председател Александър Трайков, в гр. Монтана с председател Юли Йорданов и заместник архемандрит Антоний, в Карнобат с председател Катя Димитрова, в гр. Хасково избрано ново ръководство с предс. Надежда Стоянова, след преждевременната кончина на уважавания от всички ни Константин Димитров, в гр.Пловдив има вече сдружение „Славянски свят” с предс. Висил Стойков.
         На всички тях искам да кажа добре дошли в нашето голямо славянско семейство, нека заедно да вървим напред в трудните битки за устояване на безсмъртната славянска духовност.
         Няколко думи за международната ни дейност. Тя изцяло е насочена към укрепване и задълбочаване на взаимната солидарност и сътрудничество между славянските народи. Поддържаме редовни делови връзки с Президиума на Международния славянски съвет и ръководителите на Националните славянски комитети и организации от различните страни.
         Наши представители участваха в срещите и съвещанията в Прага и Минск, проведохме делови срещи с посланиците на Русия, Беларус и Сърбия. Среща и връчване на паметна записка за сътрудничество на Сергей Бабурин – Президент на Международната славянска академия за наука, образование и култура в Москва.
         С удоволствие мога да ви информирам  че няколко деятели на славянското движение в България са избрани за действителни членове на тази академия.
         Конкретен призив – апел от наша страна в писмен вид беше предаден на председателя на Руската държавна дума с молба за съдействие пред различните формирования, организации и институти изповядващи славянската идея в Русия. Защото за голямо съжаление всички тези организации и движения все още нямат общо ръководство на федерално ниво.
         През отчетния период организирахме и проведохме заедно с НД”Русофили” две много важни международни научни конференции „1150 години от покръстването и цивилизационният избор на българите” и „Славянската духовност и националната идентичност”, в които взеха активно участие делегации от 8 славянски страни. Получихме топло приветствие от Вицепрезидента на Р.България г-жа Илиана Йотова. Създадохме условия тук след втората конференция да се проведе и заседание на президиума на Международния славянски съвет.
         За добрата организация на тази конференция получихме много благодарности от всички участвали в нея чужди делегации.
         Продължаваме традицията да организираме интересни опознавателни екскурзии в страната и чужбина за нашите членове. Общо за периода са проведени 5 такива екскурзии и сега предстои 6-тата. Много човешка топлина и приятни емоции ни дават организираните новогодишни и коледни вечери. За това определен принос и г-жа София Янчева и Веселина Иванова, които редовно осигуряват литературно-музикалната част, за което сърдечно им благодарим.

         Въпреки много положителни мероприятия през двете години какво все още не успяхме да решим :
         Основен за нас остава проблема привличането на нови млади хора в нашите редици. Това за съжаление е нашата хронична слабост. Още не сме намерили ония подходи и умения,  с които да влезем в режим на постоянен двустранен диалог със сегашното интернет поколение да възбудим неговия интерес към непреходните произведения и шедьоври на изкуството, литературата, киното, музиката, на плеадата бележити творци от различните славянски страни и народи създавали през вековете и възпитавали у хората най-хуманни добродетели и човешки качества.
         Заедно с тяхното младежко дръзновение да се противопоставяме на стихията от насилия,  безкруполност и двойни стандарти заливащи ни по всички направления на днешния ден.
         Хубаво е, че ние създадохме свой сайт в интернет, но за съжаление крайно недостатъчно го зареждаме и попълваме с хубавите мероприятия, които реализираме тук. Защо след всяка лекция тезисно не я отразим на нашата страница във фейсбук и да дадем широк път на гласността на нашите инициативи и прояви, които със сигурност ще предизвикат читателски интерес. Трябва бързо и решително да променим това положение. За целта ще е необходимо да създадем оперативна работна група под ръководството на Главния секретар.
         Изкушен съм публично и откровено да поставя още един не деликатен въпрос. От една страна безспорно ние всички сме за славянската идея, но от друга страна на практика неефективно използваме нашият интелектуален капацитет и възможности в нейното устояване. Малцина са тези, които  лично с перо и слово търсят печата, място в средствата за масова информация за доказване славянската духовност, нейната хуманност, правдивост и непреходност, да я направим популярна и привлекателна за младото поколение. Трябва да си признаем, че нашето поколение все още недобре ползваме съвременните комуникационни технологии и социалните мрежи като : интернет, фейсбук, различните сайтове и лични профили и т.н.
         И ако с общи усилия не се простим с консервативното отношение и възползваме от тези нови обстоятелства ще бъде голяма и непростима загуба за сметка на великата кауза, на която сме се посветили.
         Недостатъчна е оперативната, ежедневната връзка и взаимна информираност със регионалните структури. Тя чест има епизодичен характер, изчерпва се с помощ и взаимодействие по отделни случаи и инициативи. За двугодишният период са поискани и изпратени само 3 лектори в териториалните звена.
         За това състояние допринася  нашата организационна необвързаност и разпокъсаност между териториалните структури и дружеството тук в София. Статутът ни е организационно и методически твърде особен.
         На практика се получава така, че едно дружество трябва да ръководи други дружества, клубове и филиали. Липсва ни единна уставна спойка и скелет, който да ни изгражда и обвързва в единен организъм, както по хоризонтала, така и по вертикална линия. Това се чувства от нашите дейци и съидейници в отделни срещи и разговори се повдигат тези въпроси и предлагат различни идеи. Да се направи нещо конкретно в организационно отношение, което  да подобри нашата координираност и ефективност в разностранната ни дейност.
       За съжаление това състояние на нашите организации дава негативно отражение и в международните ни контакти. Има няколко случая, когато нелегитимни и никому неизвестни хора заявяват себе си като ръководители на славянското движение в България.
         Една от основните задачи през тази година  е да разработим свой нов Устав – проект за учредяването на Съюз на славянските организации в България с единно общо ръководно тяло. За целта предлагам да утвърдим целева работна група в състав : Стоил Фердов, проф. Орлин Загоров, Крум Лазаров, Асен Георгиев, София Янчева, Димитър Дойчинов и опитен юрист.

         В международен аспект ни предстоят много важни задачи и събития:
Участието ни в подготовката и провеждането на ХІ редовен конгрес на МСС
, издаването на Международната славянска енциклопедия, проучване възможностите за учредяването на филиал на Международната славянска академия в Москва тук в София, участие във фестивалите на славянските култури и т.н.
         Предстои ни съвместно със Съюза на писателите да продължим добрата практика по организацията и провеждането на литературните конкурси за проза и поезия със славянска тематика с младите хора.
         Издаването и презентация на нови книги, алманаха „Славянски глас”, Годишния славянски календар, отбелязването на бележити дати и видни дейци от нашата история и другите братски славянски страни, като особено внимание отделим в своята дейност на юбилейните тържества по случай 140 години от освобождаването ни от турско робство.

         В заключение изразявам дълбоката увереност на Управителния съвет, че ние и занапред обединени, заедно ще работим още по-активно за нашата обща славянска кауза и национална идентичност. Това е нашият морален дълг към идните поколения.

         Благодаря Ви за вниманието.
 
        Председател: Стоил Фердов