Всички публикации от Славянско дружество в България

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „СЛАВЯНСТВОТО ПРЕЗ XXI ВЕК” СЕ ПРОВЕДЕ В СОФИЯ ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2014 г.

1

Гости и представители на славянски организации от 9 страни (България, Беларус, Полша, Русия, Чехия, Словакия, Украйна, Сърбия и Македония) взеха участие в Международната научна конференция „Славянството през XXI век”, организирана от Славянското дружество в България и посветена на 115-годишнината от създаването му. Форумът се проведе в салона на дружеството в София на 10 и 11 октомври 2014 г.

Конференцията бе открита от зам.-председателя Стоил Фердов.  Той приветства присъстващите и изтъкна, че представителите от различни славянски страни са се събрали в екзистенциален за Украйна момент, когато е изключително важно да се направи цивилизационен избор.

Продължете да четете МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „СЛАВЯНСТВОТО ПРЕЗ XXI ВЕК” СЕ ПРОВЕДЕ В СОФИЯ ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2014 г.

СЛАВЯНСКОТО ДРУЖЕСТВО В БЪЛГАРИЯ – СЪУЧРЕДИТЕЛ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ФОНДАЦИЯ „ФОРУМ НА СЛАВЯНСКИТЕ КУЛТУРИ”

През 2004 г. Славянското дружество в България става съучредител на Международната фондация „Форум на славянските култури” със седалище Любляна,Словения. Форумът издава книги от славянски страни, които се изпращат до всички по-големи библиотеки в света. Уникалните издания се представят и на собствен щанд в престижни международни панаири на книгата.

Продължете да четете СЛАВЯНСКОТО ДРУЖЕСТВО В БЪЛГАРИЯ – СЪУЧРЕДИТЕЛ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ФОНДАЦИЯ „ФОРУМ НА СЛАВЯНСКИТЕ КУЛТУРИ”