Всички публикации от Славянско дружество в България

220 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВИДНИЯ СЛАВЯНСКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ ПАВЕЛ ШАФАРИК

1

През май тази година отбелязахме 220 години от рождението на Павел Йозеф Шафарик – виден деятел на чешкото и словашкото национално възраждане. Той е истинска енциклопедична личност – историк, славяновед, филолог, литератор, журналист, фолклорист, етнограф, библиотекар, библиограф и поет.

Продължете да четете 220 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВИДНИЯ СЛАВЯНСКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ ПАВЕЛ ШАФАРИК

КНИГИ, ИЗДАДЕНИ ОТ СЛАВЯНСКОТО ДРУЖЕСТВО В БЪЛГАРИЯ:

 

 • Николов, Йордан, „Ян Хус – предвестник на европейската реформация”. София, СДБ, 2005.  96 с.
 • Нешев, Георги, „Българските манастири през вековете” – 2006 г.
 • Загоров, Орлин, „България, Европа, Славянство” – 2006 г.
 • „Славянският свят – вчера, днес и утре”–  сборник с доклади от едноименната национална конференция, проведена през април 2006 г.
 •  „Програма на Славянското дружество в България.” София, СБД, 2008, 24 с.
 • Загоров, Орлин, „Европейска идентичност със славянска духовност”. София, 2008 г.
 • Проф. Калонкин, Марин, „Величието на Васил Левски”. София, 2008 г.
 • „В служба на славянското единение” – сборник по случай 110 години от основаването на Славянското дружество в България. София, СБД, 2009. 172 с.
 • Загоров, Орлин, „Славянската духовност на европейската мечта.” София, СБД, 2012. 74 с.
 • Шопов, Драгомир, „На откъснат от времето лист” – сборник с лирика, включващ Славянски цикъл. София, 2013 г.

   

                                    

 

ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ НА СЛАВЯНСКОТО ДРУЖЕСТВО В БЪЛГАРИЯ

Върхов момент в дейността на славянското дружество отбелязва издателската дейност. В сътрудничество с изтъкнати научни, културни и обществени дейци излиза сп. „Славянски глас” (1902-1936 г.), продължено от сп. „Славянски преглед”. Поредица от отделни книги се появяват в „Славянска библиотека”, поддържана от 1920 г.  до избухването на Втората световна война.  С известни прекъсвания от 1908 до1940 г. се оповестява “Славянски календар”, своеобразен алманах, посрещан с интерес от читателите . Своето мьсто заемаи в. “Славянски вести”. За поддържане академичното равнище на публикациите спомага редовното сътрудничество на изтъкнати учени  от ранг ана проф. Иван Шишманов, проф. Боян Пенев, проф. Ст. Бобчев, проф. М Попруженко и др.

Продължете да четете ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ НА СЛАВЯНСКОТО ДРУЖЕСТВО В БЪЛГАРИЯ

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „1150 ГОДИНИ ОТ ПОКРЪСТВАНЕТО – ЦИВИЛИЗАЦИОННИЯТ ИЗБОР НА БЪЛГАРИЯ” СЪБРА УЧЕНИ И ОБЩЕСТВЕНИЦИ ПРЕЗ АПРИЛ 2015 г. В СОФИЯ

1

 „Да се вслушаме в разума и с всички позволени от закона и морала средства да се противопоставим на рушителите на християнските ценности в името на световното господство, в името на религиозната омраза, в името на алчността.” Това бе един от призивите, които отправиха участниците в Международната научна конференция „1150 години от Покръстването – цивилизационният избор на България”, която се проведе на 29 април 2015 г. в столичния хотел „Анел”.

Форумът бе организиран от Славянското дружество в България и Национално движението „Русофили” с благословението на Светия синод на Българската православна църква – Българска патриаршия.

Продължете да четете МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „1150 ГОДИНИ ОТ ПОКРЪСТВАНЕТО – ЦИВИЛИЗАЦИОННИЯТ ИЗБОР НА БЪЛГАРИЯ” СЪБРА УЧЕНИ И ОБЩЕСТВЕНИЦИ ПРЕЗ АПРИЛ 2015 г. В СОФИЯ

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „СЛАВЯНСТВОТО ПРЕЗ XXI ВЕК” СЕ ПРОВЕДЕ В СОФИЯ ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2014 г.

1

Гости и представители на славянски организации от 9 страни (България, Беларус, Полша, Русия, Чехия, Словакия, Украйна, Сърбия и Македония) взеха участие в Международната научна конференция „Славянството през XXI век”, организирана от Славянското дружество в България и посветена на 115-годишнината от създаването му. Форумът се проведе в салона на дружеството в София на 10 и 11 октомври 2014 г.

Конференцията бе открита от зам.-председателя Стоил Фердов.  Той приветства присъстващите и изтъкна, че представителите от различни славянски страни са се събрали в екзистенциален за Украйна момент, когато е изключително важно да се направи цивилизационен избор.

Продължете да четете МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „СЛАВЯНСТВОТО ПРЕЗ XXI ВЕК” СЕ ПРОВЕДЕ В СОФИЯ ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2014 г.

СЛАВЯНСКОТО ДРУЖЕСТВО В БЪЛГАРИЯ – СЪУЧРЕДИТЕЛ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ФОНДАЦИЯ „ФОРУМ НА СЛАВЯНСКИТЕ КУЛТУРИ”

През 2004 г. Славянското дружество в България става съучредител на Международната фондация „Форум на славянските култури” със седалище Любляна,Словения. Форумът издава книги от славянски страни, които се изпращат до всички по-големи библиотеки в света. Уникалните издания се представят и на собствен щанд в престижни международни панаири на книгата.

Продължете да четете СЛАВЯНСКОТО ДРУЖЕСТВО В БЪЛГАРИЯ – СЪУЧРЕДИТЕЛ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ФОНДАЦИЯ „ФОРУМ НА СЛАВЯНСКИТЕ КУЛТУРИ”