График


    На лекциите за зимно-пролетния период – м.м. февруари – май 2019 г.

13.02.           Лекция : „Славянската духовност – културен код на българската национална идентичност.

                                     ЛЕКТОР : Н. Малинов – Председател на НД „Русофили”

20.02.           Лекция : „Русофобията  – политика и култура”.

                                        ЛЕКТОР : В. Вацев – геополитически анализатор

27.02.           Концерт на хор „Славянски звуци” посветен на Руско-турската освободителна война.

06.03.           Лекция : „М.Ю.Лермантов, герой на нашето време – кой е той            сега”.   ЛЕКТОР : В. Стайков – Председател на Сдружение  „Славянски свят” гр. Пловдив.

13.03.           Лекция : „На Шипка не всичко е спокойно”.

ЛЕКТОР : Г. Георгиев О.З. полковник бивш Директор на„Военно издателство”.

20.03.           Лекция : „Може ли да стане общонародна Програмата     Визия за България”. ЛЕКТОР : Алекс. Симов – депутат в 44 Н.С.

03.04.           „Политическата обстановка в България преди изборите за Европарламент”

10.04.           Лекция : „Ньойският договор и нашето съвремие”.

                                               ЛЕКТОР : Проф. А. Пантев

20.04.          Екскурзия до историческо място свързано с Априлското въстание.

08.05.           Девети май – ден на освобождението на Европа и света от фашизма. Слово на  проф. М. Калонкин и кратък концерт.                                        

15.05.           ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ.

22.05.           Информация за предстоящата екскурзия.

01.06.           Екскурзия до западните покрайнини с посещение на български манастири.

Забележка № 1 – Всички лекции започват от 17 часа на ул. „Славянска” 6

Забележка № 2 – При неотложна необходимост някои от лекциите може да бъдат променени.

ГРАФИК

      лекций в зимне-весенний период – на месяцы февраль – май 2019 года

 

13.02.           Лекция: “Славянская духовность – культурный код болгарской национальной идентичности”

                                    ЛЕКТОР: Н. Малинов – Председатель НД „Русофилы“

20.02.           Лекция: “Русофобия – политика и култура“

                                        ЛЕКТОР: В. Вацев – геополитический анализатор

27.02.           Концерт хора “Славянские звуки”, посвященный Русско-турецкойосвободительнойвойне

06.03.           Лекция: “М.Ю. Лермантов, герой нашего времени – кто он сейчас”

                      ЛЕКТОР: В. Стайков – Председатель Ассоциации“Славянский мир”, гор. Пловдив

13.03.           Лекция: “На Шипке не все спокойно”

              ЛЕКТОР: Г. Георгиев, о.з., полковник, бывший директор Военного издательства

20.03.           Лекция: “Может ли стать всенародной Программа-визия о Болгарии”

                      ЛЕКТОР: Александр Симов – депутат в 44 НС

03.04.           Лекция: “Политическая обстановка в Болгарии накануне выборов в Европарламент”

10.04.           Лекция: “Нейиский договор и наше совремие”

                                      ЛЕКТОР: проф. А. Пантев

20.04.           Экскурсия на историческое место, связанное с Апрельским      восстанием

08.05.           Девятое мая – День освобождения Европы и мира от фашизма.Выступлениепроф. М. Калонкина и небольшой концерт                                       

15.05.           ОТЧЕТНО-ВЬІБОРНОЕСОБРАНИЕ

 

22.05.           Информация о предстоящей экскурсии

 

01.06.           Экскурсия к Западным окраинам с посещением болгарских монастырей

 

Примечание № 1: Все лекции начинаются в 17 часов на ул. Славянской, 6

 

Примечание № 2: В случае необходимости некоторые из лекций можно перенести на другое время.

Националната ни сигурност – илюзии и реалности

Правителството отново ни изненада – оказа се, че главния враг , който застрашава националната ни сигурност е Русия. Учудваща е лекотата, с която се приемат решения и декларации касаещи жизнено важния въпрос за националната ни сигурност. Това е сложен и многостранен въпрос, Продължете да четете Националната ни сигурност – илюзии и реалности

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

към депутатите от 44-то Народно събрание на Р. България

Ние, членовете и симпатизантите  на Славянското  дружество в България сме сериозно обезпокоени  от анти-руската кампания, която управляващите подемат в последно време под чужд натиск. За съжаление не за пръв път в нашата история са правени опити да бъдем противопоставяни на братята освободители. От освобождението ни от турско робство до наши дни винаги са се намирали различни хора, които са полагали усилия да отрекат стореното от братска Русия, за да бъдем  независима и свободна България. Продължете да четете О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

 ГРАФИК за провеждане на лекции

за периода октомври и ноември 2017 г.

04.10 „България и Македония след подписване на Договора за добросъседство".
                                           ЛЕКТОР: акад. Георги Марков

11.10 „Кой обяви Русия за враг №1  на България".
                                           ЛЕКТОР: Велислава Дърева Продължете да четете  ГРАФИК за провеждане на лекции

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ЗАВЕТИТЕ НА АПОСТОЛА И СЛАВЯНСКИТЕ ЦЕННОСТИ“

Славянско дружество в България, по случай 180 години от рождението на Васил Левски и по случай Деня на народните будители, обявява литературен конкурс на тема „ЗАВЕТИТЕ НА АПОСТОЛА И СЛАВЯНСКИТЕ ЦЕННОСТИ“ за написване на стихотворение, есе, разказ. Продължете да четете ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ЗАВЕТИТЕ НА АПОСТОЛА И СЛАВЯНСКИТЕ ЦЕННОСТИ“

ДОКЛАД на Стоил Фердов

за
Дейността на Славянското дружество за периода 2015 – 2017г.

 

         Уважаеми дами и господа,
         Драги колеги,

         В съответствие с изискванията на Устава, днес ние провеждаме нашето редовно отчетно събрание. Убеден съм,  че ще проведем един задълбочен и откровен разговор за полезните инициативи и мероприятия, които сме осъществили заедно през този период. Ще оценим самокритично нашите пропуски и нерешени задачи и да насочим усилията си към още много полезни дела през следващия период. Продължете да четете ДОКЛАД на Стоил Фердов

ВОЗЗВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СЛАВЯНСКОГО СОВЕТА

         Сегодня, в канун празднования 170-летия славянского движения, объединенные общей волей для приведения славянской идеи в соответствии с потребностями и вызовами ХХІ века, с целью выполнения своей исторической миссии, мы, представители славянских стран – Беларуси, Болгарии, Польши, России, Сербии, Словакии, Украины и Чехии, собрались в городе София, столице Республики Болгария, 21 и 22 апреля 2017 года на конференцию по теме „Славянская духовность и национальная идентичность“.
Продължете да четете ВОЗЗВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СЛАВЯНСКОГО СОВЕТА

ВСТЪПИТЕЛНО СЛОВО На СТОИЛ ФЕРДОВ

Председател на Славянското дружество в България при откриването на Международната научна конференция на 22 април 2017 г- гр. София

Уважаеми гости, дами и господа.
Драги колеги и приятели

С голямо удоволствие изпzълнявам поръчението на Управителния съвет да Ви приветствувам с добре дошли и да Ви благодаря за това, че приехте нашата покана за участие в настоящата Научна – Международна конференция. Особено важно и показателно е, че тук сред нас са видни представители на трите основни славянски групи и общности от Европа.

Продължете да четете ВСТЪПИТЕЛНО СЛОВО На СТОИЛ ФЕРДОВ

ПРОГРАМА за провеждане на конференция 22.04.2017г.

ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

І-во заседание 9.30 – 12 ч.

Ръководство : Стоил Фердов член на МСА, член на Президиума на МСС и Председател на СДБ и София Янчева – Главен секретар на Община Благоевград и Председател на СД Благоевград.

Встъпително слово от Стоил Фердов Председател на СДБ

Продължете да четете ПРОГРАМА за провеждане на конференция 22.04.2017г.