Националната ни сигурност – илюзии и реалности

Правителството отново ни изненада – оказа се, че главния враг , който застрашава националната ни сигурност е Русия. Учудваща е лекотата, с която се приемат решения и декларации касаещи жизнено важния въпрос за националната ни сигурност. Това е сложен и многостранен въпрос, Продължете да четете Националната ни сигурност – илюзии и реалности

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

към депутатите от 44-то Народно събрание на Р. България

Ние, членовете и симпатизантите  на Славянското  дружество в България сме сериозно обезпокоени  от анти-руската кампания, която управляващите подемат в последно време под чужд натиск. За съжаление не за пръв път в нашата история са правени опити да бъдем противопоставяни на братята освободители. От освобождението ни от турско робство до наши дни винаги са се намирали различни хора, които са полагали усилия да отрекат стореното от братска Русия, за да бъдем  независима и свободна България. Продължете да четете О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

 ГРАФИК за провеждане на лекции

за периода октомври и ноември 2017 г.

04.10 „България и Македония след подписване на Договора за добросъседство".
                                           ЛЕКТОР: акад. Георги Марков

11.10 „Кой обяви Русия за враг №1  на България".
                                           ЛЕКТОР: Велислава Дърева Продължете да четете  ГРАФИК за провеждане на лекции

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ЗАВЕТИТЕ НА АПОСТОЛА И СЛАВЯНСКИТЕ ЦЕННОСТИ“

Славянско дружество в България, по случай 180 години от рождението на Васил Левски и по случай Деня на народните будители, обявява литературен конкурс на тема „ЗАВЕТИТЕ НА АПОСТОЛА И СЛАВЯНСКИТЕ ЦЕННОСТИ“ за написване на стихотворение, есе, разказ. Продължете да четете ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ЗАВЕТИТЕ НА АПОСТОЛА И СЛАВЯНСКИТЕ ЦЕННОСТИ“

ДОКЛАД на Стоил Фердов

за
Дейността на Славянското дружество за периода 2015 – 2017г.

 

         Уважаеми дами и господа,
         Драги колеги,

         В съответствие с изискванията на Устава, днес ние провеждаме нашето редовно отчетно събрание. Убеден съм,  че ще проведем един задълбочен и откровен разговор за полезните инициативи и мероприятия, които сме осъществили заедно през този период. Ще оценим самокритично нашите пропуски и нерешени задачи и да насочим усилията си към още много полезни дела през следващия период. Продължете да четете ДОКЛАД на Стоил Фердов

ВОЗЗВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СЛАВЯНСКОГО СОВЕТА

         Сегодня, в канун празднования 170-летия славянского движения, объединенные общей волей для приведения славянской идеи в соответствии с потребностями и вызовами ХХІ века, с целью выполнения своей исторической миссии, мы, представители славянских стран – Беларуси, Болгарии, Польши, России, Сербии, Словакии, Украины и Чехии, собрались в городе София, столице Республики Болгария, 21 и 22 апреля 2017 года на конференцию по теме „Славянская духовность и национальная идентичность“.
Продължете да четете ВОЗЗВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СЛАВЯНСКОГО СОВЕТА

ВСТЪПИТЕЛНО СЛОВО На СТОИЛ ФЕРДОВ

Председател на Славянското дружество в България при откриването на Международната научна конференция на 22 април 2017 г- гр. София

Уважаеми гости, дами и господа.
Драги колеги и приятели

С голямо удоволствие изпzълнявам поръчението на Управителния съвет да Ви приветствувам с добре дошли и да Ви благодаря за това, че приехте нашата покана за участие в настоящата Научна – Международна конференция. Особено важно и показателно е, че тук сред нас са видни представители на трите основни славянски групи и общности от Европа.

Продължете да четете ВСТЪПИТЕЛНО СЛОВО На СТОИЛ ФЕРДОВ

ПРОГРАМА за провеждане на конференция 22.04.2017г.

ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

І-во заседание 9.30 – 12 ч.

Ръководство : Стоил Фердов член на МСА, член на Президиума на МСС и Председател на СДБ и София Янчева – Главен секретар на Община Благоевград и Председател на СД Благоевград.

Встъпително слово от Стоил Фердов Председател на СДБ

Продължете да четете ПРОГРАМА за провеждане на конференция 22.04.2017г.

СТАТУТ за провеждане на литературен конкурс „Читалището-светилник на Българското възраждане „

Славянско дружество в България , по случай 160 години от основаване на първите български читалища в Свищов, Лом и Шумен и Деня на народните будители, обявява литературен конкурс на тема: „Читалището – светилник на Българското възраждане„, за написване на стихотворение, есе, разказ, очерк.

Продължете да четете СТАТУТ за провеждане на литературен конкурс „Читалището-светилник на Българското възраждане „

90-ГОДИШНИЯТ ЮБИЛЕЙ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПОЕТА ГЕОРГИ ДЖАГАРОВ БЕ ОТБЕЛЯЗАН С ПРЕМИЕРА НА СТИХОСБИРКАТА „ПТИЦИ ПЕЯТ”

1

На 14 юли 2015 г. бе отбелязана 90-годишнината от рождението на големия български поет, драматург и общественик Георги Джагаров. Поетичното и драматургичното му творчество, неговата огнена публицистика с право му отредиха предно място в българската литература. Очертаха го като личност, за която литературната и обществената работа бяха преди всичко отговорност.

Тържественото честване на юбилея се състоя в салона на Славянското дружество в България на столичната улица „Славянска” №6. Присъстващите в салона станаха свидетели на премиерата на стихосбирката „Птици пеят” с избрани творби на поета. 

Продължете да четете 90-ГОДИШНИЯТ ЮБИЛЕЙ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПОЕТА ГЕОРГИ ДЖАГАРОВ БЕ ОТБЕЛЯЗАН С ПРЕМИЕРА НА СТИХОСБИРКАТА „ПТИЦИ ПЕЯТ”